2009. szeptember 12., szombat

Az első magyar helikopter


Nyolcvanegy évvel ezelőtt, 1928 szeptember 9-én történt. Kispest mellett, érdeklődők és ellendrukkerek körében, nagy izgalmak közepette felemelkedett az első magyar, pilóta által vezetett helikopter. Képes volt lebegni az Asboth Oszkár által tervezett, A.H.1 elnevezésű kis gép. Acélcső vázszerkezete volt, francia gyártmányú forgómotorral két egymás fölé helyezett és ellentétes irányba forgó fa propellerrel. A vázszerkezet két oldalán egy-egy kormánylapát kapott helyet, ezek segítették a gép előre-hátra mozgását úgy, hogy kihasználták a légcsavarok keltette függőleges légáramlatot. A rugalmas leszálláshoz négy focilabdát és autógumikat szereltek a gépre.

A pilóta Hosszú István volt, másfél méteres magasságba tudta felemelni a gépet, egy percig lebegett vele, majd leszállt. Kezdetnek nem volt rossz. Viszont stabilitási gondok adódtak, úgyhogy ez a típus nem repült többet, csak a korszerűsített utódai.

Asboth Oszkár erősen megosztó személyiség volt. Sokan szélhámosnak tartották, mert szerette kiszínesíteni a valóságot. 1956-ban írt Az első helikopter című könyvében is így történt. Becsvágya és karrierje elősegítése érdekében nem riadt vissza a túlzásoktól. Kellett az önmenedzseléséhez. Ki tudja, talán jól tette. Senki sem lehet próféta saját hazájában, azt mondják. Elég csak arra gondolnunk, hogy Ausztria fog jól járni a mostanában tökéletesített magyar elektromos autóval, hazánknak nem kellett. Megindult a gyártása, nekünk nem is adnak belőle.

Asboth gimnazista korában kezdett érdeklődni a repülés iránt. A szerelem azután élete végéig megmaradt. Tizennyolc évesen elkészített egy pilóta nélkül repülő motorkerékpár vontatású kísérleti repülőgép sárkány szerkezetet, több sikeres repülést hajtott végre vele. Képzettsége, eredményei alapján 1912-ben Magyarországon elsőként szerzett iparengedélyt repülőgép építésére.

1916-ban a Monarchia repülőcsapatainak fischamendi kísérleti intézetében teljesített szolgálatot, ahol korának legjobb hatásfokú légcsavarjait fejlesztette ki. Itt került kapcsolatba a Kármán Tódor vezetésével dolgozó csoporttal, akik a kötött tüzérségi megfigyelő ballonok helyettesítésére tervezett helikopter kifejlesztésével foglalkoztak. A csoport által tervezett két típus a későbbiekben kudarcot vallott. Asbóth javaslatot tett egy általa tervezett helikopter építésére, de a csoport elutasította.

A kudarcok után mégis az ő tervei alapján készült el a helikopter, aminek első változata egy hangártűz során pusztul el. Asboth a gép építését újra kezdte, amit azonban a vesztett háborút követően az Antant tiltása miatt már nem fejezhetett be. Ha a gép mégis megépül és szolgálatba áll, akkor a legapróbb műszaki hiba is a személyzet biztos pusztulását okozta volna, mivel hajtómű leállás esetén a gép kődarabként hullott volna alá. Ezek a légcsavarok ugyanis alkalmatlanok voltak az autorotációra.

Asboth azonban tapasztalatai alapján úgy látta, hogy képes egy szabadon repülő helikopter megalkotására. 1928-ban Misura Mihály anyagi támogatásával megkezdte az A.H.1 típusjelű gép építését, amit aztán újabb és újabb korszerűsített típusok követtek.

És most tegyünk egy kis kitérőt. 1931-ben Endresz György és Magyar Sándor Amerikából leszállás nélkül repült Magyarországra a "Justice for Hungary" nevű Lockheed "Sirius" tipusú gépükkel. A bravúros repülés végén benzinhiány miatti Bicskénél végrehajtott kényszerleszállás során a gép duralumínium légcsavarja megsérült. Asboth ekkor nyíltan megkérdőjelezte a javítást végző jónevű repülőmérnökök hozzáértését, mivel azok szerinte hibás technológiával javították ki a sérülést. Asboth aggodalma bebizonyosodni látszott amikor 1932 nyarán a Budapestről Rómába repülő Endreszt és navigátorát halálos kimenetelű repülőszerencsétlenség érte. Asboth ekkor a sajtóban is nyilvánosságra hozta a gép hibás kijavításáról alkotott véleményét. Sikerült maga ellen fordítania a korabeli befolyásos repülési szakemberek jelentős részét. Ezzel egyidőben Asboth légcsavar hajtású autóval is kísérletezett. A kísérletek során az autó balesetet szenvedett, melynek során ketten életüket vesztették. Ez a momentum kapóra jött Asboth ellenlábasainak, akik kapcsolataik segítségével vádat emeltettek Asboth ellen gondatlanságból eredő balesetre hivatkozva. Ezzel egyúttal sajtóper is fenyegette Asbothot a "Justice for Hungary" ügyében tett nyilatkozatai miatt.

Ugyanekkor viszont Angliából és a hágai illetőségű Ruhaak cégtől is érdeklődés mutatkozott Asboth helikopterkísérletei iránt. Megromlott hazai helyzete és a reményt keltő külföldi érdeklődés következtében Asboth 1933 augusztus 31-én összecsomagolta dokumentumait és elhagyta Magyarországot.

1933-ban Londonba utazik, ahol a Ruhaak cég anyagi támogatásával megalakítja az "Asboth Helikopters Ltd"-t. Az 1933-tól 1936-ig folytatott kísérleteiről csak igen kevés információnk van. Ebben az időszakban London, Hága és Berlin között ingázva szélcsatorna kísérleteket végzett csavarjainak autórotációra történő fejlesztéséhez, illetve kiterjedt levelezés útján próbált állami szintű szponzorációt találni helikopterkísérletei finanszírozásához. Asboth 1933 és 1936 között szabadalmaztatja addigi munkássága során összegyűlt eredményeit. 1934-től azonban már minden jelentős európai országban saját koncepció szerint hazai kutató gárdával folytak a helikopter kísérletek. Angliában ezidőtájt a Cierva autógirók térhódítása a jellemző. Franciaországban az első jelentős eredményeket a Breguet-Dorand éri el, míg Németországban 1934-től Focke-Wulf kísérletei alapján folyik a fejlesztés.

1941-ben Asboth visszatért Magyarországra. A háborút követően az 50-es években érkezik el Asboth "aranykora". Az állami vezetés prezentáns személyiséggé emeli az elmúlt rendszerben mellőzött és meghurcolt, nyugatról hazajött, csalódott feltalálót. Több hivatalos állami elismerésben részesítik, és kinevezik az Újításokat Kivitelező Vállalat szakértőjének. Támogatják az 1956-ban kiadott "Az első helikopter"című könyvének kiadását is. A mű előszavában dr Varga József akadémikus többek között a következőket írja: "...Egy nagy magyar feltalálónk írja meg benne kűzdelmeit, lankadatlan harcait a nemtörődömség, a rosszakarat és nemutolsósorban az ostobaság ellen, amíg végül is győzedelmeskedik...Büszkék lehetünk arra, hogy Asboth Oszkár élete első szakaszának harcai győzelmesek voltak, és így a helikopter találmány magyar ember nevéhez fűződik."

Így született meg az Asboth mítosz...Asboth anyagi és technológiai lehetőségeinek határán figyelemre méltó kísérleteket végzett. Technikatörténeti szempontból kuriózumnak számító kormányzási megoldása sajnos nem volt megfelelő egy stabilan repülő helikopter számára. Ennek ellenére erőfeszítéseivel végképp beírta a nevét azon kísérletezők hosszú névsorába, akik tevékenysége során a mai értelemben vett használható helikopter kialakult. Asboth életművének elismeréséhez nincs szükségünk arra, hogy a helikopter feltalálójának nevezzük, mert változatos élete és színes személyisége így is a magyar technikatörténet kiemelkedő egyéniségévé avatja őt.

Engem különösen vonz a repülés, foglalkoztat a repülés története, hiszen hosszú évekig repülősök között éltem és dolgoztam. Nem volt olyan kisgép típus az országban, amin ne repültem volna, utasként persze - akkor úgy mondtuk, tiszteletbeli másodpilótaként - hiszen szakszóm nem volt. Az Asboth által fejlesztett helikopter megtalálható a mai modellekben is, különösen a KA-26-os - Kamov - emlékeztet Asboth modelljeire. Repülős időszakomban kezdődött a hőlégballonozás Magyarországon, saját kis kezem munkája is benne volt a legelső hőlégballon elkészítésében a budaörsi repülőtéren. Gyönyörű évek voltak, írtam már egy keveset róla, talán még fogok is.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy lelemény...