2011. július 14., csütörtök

A Stohl András ügy margójára


Irodánk hosszú évek óta közlekedési bűncselekményekkel foglalkozik. A legkülönfélébb közlekedési bűncselekményekben a büntetőeljárások során sok esetben az elkövetői oldalt képviseljük, de nagyon sok esetben sértetti képviselőként járunk el.

Határozott jogi álláspontunk az, hogy a Stohl Andrással szemben elsőfokon hozott, a szabadság elvonásával járó végrehajtandó büntetés kiszabása eltúlzottan szigorú, és megítélésünk szerint a jelenlegi ítélkezési gyakorlatnak sem felel meg.

Példaként szeretnénk megemlíteni a Debreceni Városi Bíróság 58.B.308/2009/14. számú ítéletét. Ebben az ügyben fiatal lány sértettet képviseltünk. Sérülései súlyosak, életveszélyesek voltak, jelenleg maradandó fogyatékosság állapítható meg nála, az életveszélyes központi idegrendszeri sérülés utáni úgynevezett poszttraumás emlékezetzavar. A felső végtagok többszörös csonttörése után azok részleges funkcióvesztésében, valamint az alsó végtagok terhelhetőségének csökkenésében nyilvánul meg, állapota kialakult, érdemi javulás abban nem várható. Maradandó fogyatékosság, egészségkárosodás súlyosnak minősül igazságügyi orvosszakértői szempontból, ami a sértettet kifejezetten hátráltatja mindennapi életében illetve a tanult szakmájában való tevékenység végzésében.

Látható, hogy nem vethető össze az említett ügyben szereplő sértett által elszenvedett sérülések jellege a Stohl András okozta baleset során keletkezett sértetti sérülésekkel. A Debreceni Ítélőtábla az elkövetőt maradandó fogyatékosságot okozó ittas járművezetés bűntettében (Bt. 188§ (1) bek és (2) bek b./ pont) mondta ki bűnösnek. Egy év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette és három évre tiltotta el a közúti járművezetésétől.

Az elkövető ebben az ügyben közel harmincéves. Voltak korábbi elítélései, méghozzá hasonló jellegűek. 2002-ben egy jármű önkényes elvételének bűntette, majd 2006-ban ittas járművezetés vétsége miatt pénzbüntetésre és eltiltásra ítélte a bíróság. Közlekedési szabálysértés elkövetése miatt is folyt eljárás ellene, az elkövetés ideje 2006. október 21.

Az ítéletet példaként említjük. Irodánkban nagyon sok hasonló jellegű ügy van. Állíthatom, hogy maradandó fogyatékosságot okozó ittas járművezetés bűntette ügyében – sem olyan esetben, ahol korábbi közlekedési elítélése volt a vádlottnak, továbbá olyan esetben sem, ahol halmazati büntetésként segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében is elítélte a bíróság - végrehajtandó büntetés kiszabására nem került sor. Minden esetben próbaidőt alkalmazott a bíróság.

Elfogadjuk azt, hogy Stohl András közszereplő, ugyanakkor önmagában ez a tény nem jelentheti azt, hogy lényegesen szigorúbb büntetést kellene vele szemben kiszabni, mint amilyet más hasonló ügyekben szab ki a bíróság, hiszen minden egyes ügyben a generális és speciális prevenció érvényesül, így nemcsak Stohl András ügyében kell az általános megelőzésre odafigyelni.

Megítélésem szerint a nagyon nagy tapasztalattal rendelkező, igen nagy szaktudással bíró másodfokú tanács a fokozatosság és mértékletesség elvét alkalmazva a büntetés végrehajtását felfüggeszti még abban az esetben is, ha a szakértői bizonyítás nem vezet eredményre.

A három kiskorú gyermek önmagában olyan nyomatékos enyhítő körülmény, amely mindenképpen indokolttá teszi annak fokozott vizsgálatát, hogy valóban csak a szabadság elvonásával tartható-e vissza Stohl András a további közlekedési bűncselekmények elkövetésétől. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy Stohl András ez idáig próbaidő alatt nem állt, korábban pénzbüntetésre ítélték. Korábbi cselekményénél tudomásunk szerint csak ő sérült, más személy testi épségében kárt nem okozott.

Mindenképpen úgy gondoljuk és határozott szakmai meggyőződésünk az, hogy egy hosszú próbaidőre - akár a maximális próbaidőre (öt év) kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés a büntetési célokat maradéktalanul szolgálja. Minden további nélkül lehetőség van arra, hogy a bíróság mérsékelje a kiszabott börtönbüntetést, annyira, hogy az felfüggeszthető legyen. Úgy gondoljuk, hogy Stohl András is joggal várhatja el az igazságszolgáltatástól, hogy bizonyíthasson. Úgy érezzük, ha a hosszú próbaidő eredményesen eltelik, akkor méltó volt a bíróság bizalmára és a jövőben törvénytisztelő állampolgárrá válhat.

A cikk megjelenik majd itt: http://www.baleset.com/
Írta a testvérem, ügyvédi irodája pedig ez: http://www.koltai-ugyvedi-iroda.hu/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy lelemény...