2010. július 11., vasárnap

A mágikus gondolkodás

Egyáltalán, mióta gondolkodik az ember? Erre a kérdésre nincsen válasz. Nemcsak az emberi gondolkodás, hanem az emberré válás egész folyamata túlságosan rejtélyes és bizonytalan.

Feltételezhető, hogy amikor az ember felismerte az okság törvényét, azt, hogy a dolgok között ok-okozati viszonyok vannak, akkor már absztrakt módon tudott gondolkodni. Sőt, még az is feltételezhető, hogy ez a felismerés heurisztikus mámort váltott ki belőle. Talán ezért abszolutizálta az okságot. Ezzel eljutottunk a mágikus gondolkodás sajátosságainak szemügyre vevéséhez.

1. A mágikus gondolkodás nem tesz különbséget lényeges és lényegtelen összefüggések között. Minden egyenlő eséllyel lehet ok és okozat.

2. A mágikus gondolkodás a világot egyanyagúnak tartja. Minden jelenségnek ugyanazok az építőkövei.

3. A mágikus gondolkodás metamorfikus. Az első és a második sajátosság következtében minden dolog átalakulhat valami mássá.

4. A mágikus gondolkodás analogikus. Ami hasonlít, az ugyanaz.

5. A mágikus gondolkodásban még több a képi elem, pl. erkölcsi tanításaiban a művészi kép, a példabeszéd, mint az elvont fogalmi kifejtés.

Popper Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy lelemény...